Ivo Strejček - Zpět na domovskou stránku
 


16.května 2007

 

Our Message To Europe – Naše zpráva Evropě
Grand Hotel Zvon, České Budějovice 15.5.2007

 

Europe Direct, evropské informační středisko Krajského úřadu Jihočeského kraje je součástí celoevropské informační sítě, jejímž cílem je poskytovat veřejnosti informace o Evropské unii, jejích institucích, plánech a cílech.

V současné době se zabývá projektem, který poskytuje široké veřejnosti možnost diskuze s významnými regionálními a evropskými politiky o budoucnosti Evropské unie, byrokracii v evropských strukturách, kam proudí evropské peníze a zda někdo poslouchá české hlasy.

V Českých Budějovicích tak pokračoval druhým dílem seriál čtyř debat, které zahájilo setkání v Brně, dále budou následovat debaty v Pardubicích a Táboře. Budějovické diskuze se zúčastnili Ivo Strejček(ODS), Libor Rouček(ČSSD), politolog Jiří Pehe a více než sedmdesát občanů z řad studentů, komunálních politiků a podnikatelů.

Prvním tématem byl pohled na existenci byrokracie v evropských institucích. Europoslanec Strejček vystoupil s prezentací, ve které se pozastavil nad strmým nárůstem počtu evropských úředníků, jejich kompetencemi a zvyšující se mocí, na což si stěžoval koncem minulého roku i Günter Verheugen(Evropský komisař pro průmysl). S tím ovšem nesouhlasili jeho spoluřečníci, kteří naopak vyjádřili názor, že ve srovnání s jednotlivými členskými státy se jedná o zanedbatelné množství úředníků, kteří jsou podle jejich slov mnohem většími experty ve svých oblastech, než jejich kolegové na národních úrovních!

Tématiku tzv. „evropských peněz“ otevřel Libor Rouček(ČSSD) s tvrzením, že za zpomalení a komplikace při čerpání peněz z evropských fondů může česká administrativa zbytečně komplikovanými a náročnými požadavky na žadatele. Také 24 operačních programů označil za nadstandard. (Zde je ale nutné podotknout, že systém čerpání finančních dotací nastavovala v posledních osmi letech právě vláda sociální demokracie, jejímž je členem). Poslanec Strejček s tímto tvrzením souhlasil a zároveň zhodnotil dotační tituly na některé měkké projekty jako zbytečné plýtvání finančními prostředky.

Téma evropského rozpočtu bylo nejméně konfrontační, diskutující se shodli na nutnosti reformy jednotné zemědělské politiky a přesunu prostředků takto ušetřených na vědu a vzdělání.

Další témata vyplynula z dotazů studentů a místních politiků, kteří měli možnost do diskuze libovolně vstupovat. Hovořilo se především o nutnosti reformy sociálních systémů, postavení Evropské unie v globálním světě a také o administrativní zátěži spojené s evropskou legislativou, díky níž mnohé firmy přesunují své výrobní provozy za hranice Evropské unie.

V průběhu akce měli možnost všichni v sále vyplnit anketní formuláře, jejichž výsledky potěšily především europoslance Strejčka, neboť do značné míry korespondovaly s jeho vystoupením:

75% účastníků bylo názoru, že je Evropská unie příliš zatížena byrokracií.

70% účastníků se vyslovilo pro další rozšiřování Evropské unie
a
75% účastníků se domnívalo, že Evropská unie potřebuje zcela novou smlouvu, která ji ztransparentní a zefektivní(tento okruh ale nebyl diskutovaným tématem)

Moderátor diskuze Vladimír Kostka představuje své hosty. Zleva: Ivo Strejček, Libor Rouček, Jiří Pehe.

V sálu sedělo přes sedmdesát občanů.

Vystoupení europoslance Strejčka.

 

Po skončení akce byl čas i na individuální otázky a odpovědi.

 

Ppt. Prezentace s vystoupením Ivo Strejčka ke stažení zde.