Ivo Strejček - Zpět na domovskou stránku
 


1.dubna 2009

 

Poslanecký den 27. března 2009 v Hodoníně a Kyjově

Celodenní návštěva na Hodonínsku  27.března začínala v krásné historické budově Obchodní akademie Hodonín besedou se studenty, kde pana poslance doprovázel poslanec Walter Bartoš. 

Maturanti byli vyzkoušeni ze znalostí o Evropském parlamentu a také hlasovali o přijetí společné měny Eura, 51 jich hlasovalo proti, 21 pro.  O Euru ví své, vidí sousedy ze Slovenska,  kteří v Hodoníně ve velkém nakupují.

Po besedě následovala návštěva radnice, kde pana poslance přijal starosta MUDr. Lubor Šimeček a paní místostarosta Ing.arch. Milana Grauová.  Informovali pana poslance o městě Hodoníně, především o hospodářské situaci a místních firmách.  Hodonín patří dlouhodobě mezi města s vysokou nezaměstnaností.

Poslanecký den pokračoval setkáním se zástupci Hospodářské komory a podnikateli v restauraci  „Přístaviště u Jezu Hodonín“.  Spolu s paní senátorkou Alenou Venhodovou, která pana poslance doprovázela po zbytek  programu,  diskutovali s podnikateli  o našem předsednictví EU, ekonomických problémech a způsobu jejich řešení.  Podnikatelé by např. uvítali přijetí Eura, myslí si, že by jim zjednodušilo jejich plánování a  konkurenceschopnost.

Z  Hodonína zamířil pan poslanec do Kyjova. Tam zavítal do kanceláře občanského sdružení „Kyjovské Slovácko v pohybu“ , kde jej předsedkyně sdružení Ing. Vlasta Lochmanová a manažerka sdružení Anna Čarková seznámily s činností sdružení.

Sdružení úspěšně realizovalo desítky projektů z programu LEADER, který se zabývá rozvojem  venkovských aktivit a venkovské ekonomiky. Největším problémem sdružení je složité schvalování projektů,  při kterém musí dokládat až nesmyslné požadavky.  

Posledním bodem programu poslaneckého dne byla účast na Oblastním sněmu OS ODS Hodonín. Členy ODS nejvíc zajímala aktuální politická situace po vyslovení nedůvěry vládě.