Ivo Strejček - Zpět na domovskou stránku
 


8.dubna 2009

 

Poslanecký den 7. dubna 2009 v Třebíči

 

Úterý 7. dubna pan poslanec strávil v Třebíči.  Program zahajoval v 10 hodin besedou se studentkami a studenty Obchodní akademie a jazyková školy Albína Bráfa. Třeťáci dostali test,  kterým je vyzkoušel ze základních znalostí o Evropském parlamentu.  Znalosti studentů byly velmi solidní. Diskutovalo se o problémech, které pokládají studenti za nejzávažnější, patří mezi ně např. ekonomická krize a terorizmus.  Studentů na Třebíčsku se pan poslanec nemohl nezeptat na jadernou energetiku. Hlasováním studenti podpořili rozšíření elektrárny Dukovany, pro jich bylo 24, proti 20.  Studenty zajímalo co pan poslanec vystudoval, jaké umí jazyky a zda jej jeho práce baví. V poledne pan poslanec zavítal do firmy TTS s.r.o.,  s kterou jej seznámil  pan ředitel Ing. Richard Horký.  TTS obhospodařuje tepelné hospodářství celého města Třebíč.  K vytápění využívá především biomasu (z dřeva a slámy). V roce 2001 využívala 100% plyn dnes již z 81% biomasu. Současně firma vyvíjí a vyrábí  potřebnou techniku,  kterou také vyváží do zahraničí. Po lednové plynové krizi je o její kotle velký zájem na Slovensku a Ukrajině.  Pan ředitel pana poslance ujistil, že i v případě výpadku dodávek plynu a elektřiny je firma schopná dodávat teplo svým zákazníkům. 

Odpoledne pan poslanec zamířil na radnici,  kde jej přijal pan starosta Uher a pánové místostarostové Mašek a Mastný. Spolu prodiskutovali problémy města, politickou situaci v Třebíči a situaci v ČR po vyslovení nedůvěry vládě.

 

Program  poslaneckého dne končil besedou s občany, která se od 17.00 hodin konala v Národním domě. Besedovalo se o postavení ČR a dopadech posledních událostí na její prestiž. Hlavním bodem besedy byla Lisabonská smlouva. Pan poslanec vysvětloval proč nesouhlasí s ratifikací smlouvy a jaká v ní vidí nebezpečí.  Obává se oslabení  postavení ČR a nebezpečí, že rozhodovat budou  „velcí“ a „malí“ budou poslouchat.
    

Během programu poslaneckého dne pana poslance doprovázel předseda oblastního sdružení ODS Stanislav Cejpek a manažer Mgr. Miloš Šťastný.