Ivo Strejček - Zpět na domovskou stránku
 


19.dubna 2009

 

Poslanecký den v Blansku a Boskovicích
17.dubna 2009

 

V pátek 17.4. absolvoval pan poslanec nabitý program v Blansku a Boskovicích.
Program začal v 10.00 hodin návštěvou firmy DSB EURO s.r.o.. Majitel firmy a generální ředitel JUDr. Milan Hlaváč  představil podnik a provedl pana poslance jednotlivými provozy
podniku.  Slévárenská firma s 300 let dlouhou tradicí vyrábí odlitky z litiny a ocelolitiny o váze desítky tun až po umělecké lití drobných předmětů.  Před pár lety hrozil firmě zánik, ale po převzetí novým majitelem se firma naplno rozběhla a dnes zaměstnává 500 pracovníků.  Pod vedením Dr. Hlaváče, který je uznávaným podnikatelem, člověkem s obrovskou energií, optimismem  a nadšením, dostala firma šanci navázat na slavnou minulost a pokračovat v úspěšném rozvoji. 
 


Po návštěvě firmy DSB Euro s.r.o. se v  hotelu Macocha  konala  tisková konference, na které se hovořilo o našem předsednictví EU,  pádu vlády, finanční krizi, euru a evropských volbách.
Tiskovky se zúčastnil pan senátor Vlastimil Sehnal a také Dr. Hlaváč, který je předsedou Okresní hospodářské komory Blansko

 

Program pokračoval  přesunem do  Boskovic na radnici,  kde pana poslance přijal starosta města Ing. Jaroslav Dohnal. Po přijetí se konala beseda s členy místní ODS.  Diskutovalo se především o aktuální politické situaci, volbách do Evropského parlamentu a mimořádných podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. 

 

V Boskovicích si pan poslanec prohlédl Nemocnici Boskovice s.r.o., která je společností ve 100% vlastnictví města. Její ředitel pan JUDr. Jaroslav Černý mu ukázal nové zařízení, CT, dětské oddělení a nové ambulantní prostory.  Spolupráce s městem je velmi dobrá a  přispívá k rozvoji nemocnice.

 

Z Boskovic následoval návrat do Blanska, kde program pokračoval návštěvou Senior centra Blansko, moderního a velmi dobře vybaveného zařízení pro pobyt seniorů. Domovem jej provedla paní ředitelka Mgr.Lenka Dražilová. V centru se také konala krátká beseda se seniory, obyvateli centra, ti se svěřili, že je  nejvíc trápí výdaje na léčení, především poplatky za léky.Program poslaneckého dne končil návštěvou na radnici a přijetím starostkou Blanska  PhDr. Jaroslavou Královou.  Přítomní, mezi kterými byl také MUDr. Zdeněk Grünwald, předseda oblastního sdružení ODS, diskutovali o volbách, problémech města, datových schránkách a také o problémech školství, především o státních maturitách.     

Spolu s panem poslancem se  celodenního  programu zúčastnil pan poslanec Ing. František Sivera a doprovázel jej Bc.Libor Hoppe, oblastní manažer ODS.