Ivo Strejček - Zpět na domovskou stránku
 

 

Předvolební kampaň: 12. května, Pelhřimovsko
11. května 2009

 

V úterý 12. května 2009 absolvoval europoslanec Ivo Strejček další poslanecký den s nabitým programem, tentokrát na Pelhřimovsku.

Program byl zahájen ve městě Žirovnice neformálním setkáním se žirovnickým starostou Františkem Plešákem, který jej seznámil s historií města. Krátce spolu diskutovali také o současné politické situaci či nezaměstnanosti v žirovnickém regionu. Následně shlédli expozici v nově zrekonstruovaném špýcharu. Prohlídku města ukončili zajímavou návštěvou firmy „Jan Prantl Masný průmysl Žirovnice“. Zde je přijal výkonný ředitel Ing. Zdeněk Mašek, kterého nejvíce zajímala evropská témata.

Setkání na radnici v Žirovnici se starostou Františkem Plešákem

Prohlídka města

Prohlídka špýcharu, kde je umístěna expozice Česká vesnice

Návštěva firmy "Jan Prantl Masný průmysl Žirovnice"

V Kamenici nad Lipou europoslanec Ivo Strejček poobědval se starostou Ing. Ivanem Pfaurem, místostarostou Karlem Beránkem, jejich manželkami a dalšími členy místního sdružení ODS. Byla nastolena celá řada zajímavých problémů a témat z evropské i domácí politiky, na které Ivo Strejček odpovídal. Se starostou a místostarostou si poté prohlédli náměstí a místní zámek, který je mimo jiné místem konání tradičního festivalu hraček Hračkobraní. V současné době je na zámku k vidění expozice kovářských prací.

Se starostou Ing. Ivanem Pfaurem na obědě

Prohlídka města – europoslanec I. Strejček, starosta I. Pfaur a místostarosta K. Beránek

U sochy sv. Václava

Další zastávkou bylo okresní město Pelhřimov. Při návštěvě na radnici se starostou Leopoldem Bambulou a místostarostou Ing. Tomášem Dufkem prodiskutovali současnou politickou situaci, problematiku Evropského parlamentu a Lisabonské smlouvy. Po krátké procházce městem následoval přesun do Proseče u Pošné.

Se starostou Leopoldem Bambulou u sochy biskupa Pelegrina – zakladatele města

Zastavení s občany Pelhřimova

V domově důchodců v Proseči u Pošné byl europoslanec Ivo Strejček přivítán ředitelem Jiřím Hormandlem. Pan ředitel poměrně podrobně seznámil pana Strejčka se sociální problematikou, s problémy financování domova, ale také s rozvojovými plány. Společně si pak prohlédli některé pokoje, společenské místnosti a pozdravili se s klienty domova důchodců.

Návštěva domova důchodců

Prohlídka historické části domova důchodců – s ředitelem Jiřím Hormandlem

Na cestě do Červené Řečice se europoslanec Ivo Strejček zastavil na krátké návštěvě v Pacově u řezníka Václava Klátila, se kterým dlouhodobě spolupracuje.

Ve večerních hodinách se Ivo Strejček zúčastnil jednání ODS v Červené Řečici a v Pelhřimově. Na obou sněmech pozdravil přítomné členy a zodpověděl jejich dotazy, které se týkaly převážně EU, aktuální politické situace, voleb do EP a předčasných voleb do PS PČR.