Ivo Strejček - Zpět na domovskou stránku
 

 

JAK JSEM HLASOVAL

Zima 2009:

Společná pravidla pro provozování leteckých služeb >>

Situace v Gruzii >>

Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám >>

Společná organizace zemědělských trhů >>

Nediskriminace na základě pohlaví a mezigenerační solidarita >>

Budoucí integrovaná politika EU na ochranu klimatu >>

Trestněprávní ochrana životního prostředí >>

Jaro 2008:

Společná organizace zemědělských trhů >>

Lisabonská strategie >>

Lisabonská smlouva >>

Hlavní směry hospodářských politik >>

Zima 2008:

Akční plán pro energetickou účinnost >>

Evropská strategie pro Romy >>

Výsledky konference o změně klimatu (Bali) >>

Podzim 2007:

Společná organizace trhu s vínem >>

Nová politika EU v oblasti cestovního ruchu >>

Schválení Listiny základních práv EU Evropským parlamentem >>

Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie v Evropě >>

Definice, označování, obchodní úprava a etikety lihovin >>

Jaro 2007:

Roaming ve veřejných mobilních sítích >>

Sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů >>

Veřejné finance v EMU v roce 2006 >>

Statistiky Společenství o migraci a mezinárodní ochraně >>

Homofobie v Evropě >>

Absolutorium za rozpočtový rok 2005 >>

Zima 2007:

Reforma společné organizace trhu s vínem >>

Domnělé využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz vězňů >>

Hlasování o kolejové dopravě >>

Volba kvestorů Evropského parlamentu >>

Volba místopředsedů Evropského parlamentu >>

Volba předsedy Evropského parlamentu >>

Podzim 2006:

Režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky >>

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie 2007 >>

Služby na vnitřním trhu >>

Změna směrnice o nebezpečných látkách (REACH)>>

Perspektivy žen působících v mezinárodním obchodě >>

Pokrok Turecka na cestě k přistoupení >>

Léto 2006:

Návrh směrnice Rady o daních v oblasti osobních vozidel >>

Společný návrh usnesení o Středním východě >>

Evropský sociální model pro budoucnost >>

Dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků >>

Domnělý převoz a nezákonné zadržování vězňů agenturou CIA >>

Omezování dopadu letectví na změnu klimatu >>

Systém vlastních zdrojů ES >>

Nárůst rasistických a homofóbních útoků v Evropě >>

Další kroky a rozbor budoucnosti Evropy >>

Jaro 2006:

Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin >>

Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti >>

Informační společnost pro růst a zaměstnanost >>

Přechodná opatření omezující volný pohyb pracovníků >>

Udělení absolutoria za rok 2004 >>

Zaručené tradiční speciality u zemědělských produktů a potravin >>

Směry rozpočtového procesu na rok 2007 >>

Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství >>

Delokalizace v kontextu regionálního rozvoje >>

Zima 2006:

Strategie EU v oblasti lesního hospodářství >>

Služby na vnitřním trhu >>

Zima 2005:

Uvolnění nástroje flexibility >>

Výběr poplatků za těžká nákladní vozidla >>

Uchovávání údajů v elektronických komunikacích >>

Opatření ve prospěch zemí >>

Daňová povinnost podniků >>

Směrnice 67 - Reach >>

Jaderná elektrárna Bohunice na Slovensku >>

Podzim 2005:

Zahájení vyjednávání s Tureckem >>

Změna rozhodnutí o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu>>

Nakládání s odpady z těžebního průmyslu >>

Léčivé přípravky pro pediatrické použití >>

Bezpečnost a zdraví v práci: expozice zaměstnanců optickému záření >>

Evrop. fond pro reg. rozvoj, Evrop. sociální fond a Fond soudržnosti >>

Mobilizace Fondu solidarity >>

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem >>

Zpráva o textiliích a oděvech po roce 2005 >>

Jaro 2005:

Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi >>

Politické výzvy a rozpočtové prostředky EU v letech 2007–2013 >>

Energetická účinnost při konečném použití a energetické služby >>

Úprava pracovní doby >>

Situace Romů v Evropské unii >>

Sociální ochrana a kvalitní zdravotní péče >>

Společná organizace obchodu s cukrem >>

Částečná revize Lisabonské strategie >>

Podzim 2004:

Podpora rozvoje venkova >>

Pokrok Turecka v přípravách na přistoupení >>

Ústava pro Evropu >>

Zpráva COELHO >>

Volba Evropské komise >>

Volba Evropské komise (hlasování) - odloženo >>

Postup ratifikace Smlouvy o Ústavě pro Evropu a komunikační strategie související s touto Smlouvou >>