Ivo Strejček - Zpět na domovskou stránku
 
 


15. dubna 2009

 

 

Pozastavení vydávání pracovních a podnikatelských víz Mongolům, Moldavcům, Ukrajincům, Thajcům a Vietnamcům. Ano, či ne?

 

Ne. přestože chápu, že jde o rozhodnutí spojené se zvyšující se mírou nezaměstnanosti. Důsledkem tohoto ochranářského opatření bude nežádoucí snížení konkurence na pracovním trhu. Pracovitost, skromnost a houževnatost Vietnamců či Ukrajinců zaplnila mezery na trhu práce, snížila cenu některých výrobků a služeb a byla tak výhodná pro spotřebitele. Ještě dnes existuje na českém pracovním trhu asi 60 000 pracovních míst, o která prostě mezi Čechy není zájem.

 

 

Ivo Strejček
poslanec Evropského parlamentu za ODS